Philips Odyssey 2001 (Yesterchips #067) -> AV/S-Video-Mod?